Fumar no produeix càncer


I qui ho negui abans haurà de demostrar-ho. Que els malalts de càncer de pulmó tenen en comú que fumen caixes i caixes de cigarretes? Casualitats de la vida! De fet també hi ha gent que té el mateix càncer i que no ha fumat gens, però llavors diuen que és un "fumador passiu". A aquestes conclusions es pot arribar després de llegir l'informe emès per científics nordamericans en pàgines com Junkscience.com, Techcentralstation.com o la web de la cadena Fox. Aquestes afirmacions van en contra d'altres que fins ara semblava que eren les bones i que han fet que fins i tot a les caixes de cigarretes hi hagi inscripcions del tipus "FUMAR MATA". Segons els amics del darrer informe només si t'ennuegues amb les burilles...
Tot i que podríem estar parlant de simples discrepàncies científiques, hi ha alguna cosa més. L'any 1992 l’administració nord-americana va publicar l’informe "Conseqüències del tabaquisme per a la respiració i la salut en fumadors passius", que afirma que el contacte amb el tabac ambiental és el responsable de 3.000 morts anuals a causa del càncer de pulmó al país. Philip Morris, propietària de les marques Marlboro, Chesterfield, Kraft o Nabisco, entre moltes altres, va elaborar llavors una estratègia per a desacreditar tant l’informe com el propi govern. La tabaquera va contractar els serveis d'una empresa que havia de fer-li un rentat d'imatge, que va consistir en fer campanya per "educar" a la població sobre els perills de determinades afirmacions científiques. Així, a part de l'esmentada negació de la relació causa-efecte en el fet de fumar i patir càncer de pulmó, també es van incloure altres perles com negar l'efecte d'escalfament del planeta o que el DDT fos tòxic. Tot això conduït per un equip de científics que són capaços de demostrar el que faci falta a canvi d'un bon sou i sense reparar en allò que significa la paraula "ètica" ni en les vides que les seves sentències poguessin malmetre. I és que el coneixement mal emprat pot acabar en molt poc temps amb tot el que la ciència ha fet de positiu en molts anys...